Despre DSP Mehedinţi

Directia de Sanatate Publica a judetului Mehedinti este organizata si functioneaza in baza Ordinului nr.1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene, cu modificarile si completarile ulterioare si are un numar maxim de 79,5 posturi, din care 75 sunt ocupate.
In anul 2016, Directia de Sanatate Publica Mehedinti a avut urmatoarea structura, conform anexei nr.2 la OMS nr.1078/2010 si anume:

COMITET DIRECTOR

A) Director executiv
1. Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare
2.Compartiment Juridic
3.Compartimentul de Audit Public Intern
4. Compartimentul de Statistica/Informatica in Sanatate Publica
5. Secretariat/Registratura
6. Compartimentul Avize /Autorizari
7. Compartimentul de Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

B) Director executiv adjunct sanatate publica -vacant
1.Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli
transmisibile
2.Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediu de viata si
munca
3.Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii
4.Laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica
5.Serviciul Control in sanatate publica

C) Director executiv adjunct economic
1.Compartimentul Buget – Finante si Contabilitate
2.Compartimentul Administrativ si Mentenanta
3.Compartimentul Achizitii
La nivelul fiecarei structuri conducerea este asigurata de catre un director executiv adjunct, sef birou, sef compartiment si coordonator care reprezinta institutia atat in relatiile intrainstitutionale, cat si in relatiile interinstitutionale cu tertii.