Medicina muncii

  • Legea 319/2006 securitatii si sanatatii in munca
  • HG 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
  • Hotarire nr. 355 din 11-04-2007 - actualizata cu dispozitiile HG 1169/2011 - supravegherea sănătăţii lucrătorilor