Avize şi autorizaţii

AVIZE/AUTORIZATII

Primire acte 9:00 - 10:30

Eliberare acte 14:00 - 15:00

ATRIBUTII

Compartimentul de avize şi autorizare:
a) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi
documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce
priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a
obiectivelor şi activităţilor;
b) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi
documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii
în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse
înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunale;
c) repartizează documentaţiile către structurile de
specialitate;
d) asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele
stabilite de legislaţia în vigoare;
e) răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de
reglementare pe care le gestionează;
f) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le
transmite serviciului de control în sănătate publică;
g) asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
h) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare
eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în
sănătatea publică;
i) oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de
reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
j) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică
pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din
teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi,
alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi
asistenţii medicali şi moaşele;
k) alte atribuţii specifice stabilite de către directorul
executiv al direcţiei de sănătate publică.