Avize şi autorizaţii

AVIZE/AUTORIZATII

Primire acte 9:00 - 10:30

Eliberare acte 14:00 - 15:00

ATRIBUTII

Compartimentul de avize şi autorizare:
a) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi
documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce
priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a
obiectivelor şi activităţilor;
b) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi
documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii
în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse
înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunale;
c) repartizează documentaţiile către structurile de
specialitate;
d) asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele
stabilite de legislaţia în vigoare;
e) răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de
reglementare pe care le gestionează;
f) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le
transmite serviciului de control în sănătate publică;
g) asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
h) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare
eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în
sănătatea publică;
i) oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de
reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
j) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică
pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din
teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi,
alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi
asistenţii medicali şi moaşele;
k) alte atribuţii specifice stabilite de către directorul
executiv al direcţiei de sănătate publică.

 

Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Lista unitatilor sanitare fise auto actualizata  2023

ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010

Autorizare unitati sanitare examinare ambulatorie pentru permis de port arma

Lista unitatilor sanitare 2023

Condiţiile de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private

Ordin Ms 1945 din 2023

Anexa 2 lista afectiunilor incompatibile detinere permis port arama

Certificat medical

Lista unitati abilitate eliberare certificate A5 conform Ordinului comun 1985/1305/5805 din 2016