EXAMEN OCUPARE POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Înapoi

In conformitate cu :
 prevederile Ordinul nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,
 prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi va face cunoscut faptul ca organizează examen pentru ocuparea , posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic a următoarei funcţii publice de executie :

INSPECTOR , grad profesioal SUPERIOR, ID:357170, din cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica;

ANUNT EXAMEN PDF