EXAMEN OCUPARE POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Înapoi

In conformitate cu :

Ø prevederile Ordinul nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,

Ø Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi organizează examen pentru ocuparea , posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic a următoarelor funcţii contractuale din cadrul Directiei de Sanatate Publica dupa cum urmeaqza :

Ø 1 post Inspector de specialitate I A in cadrul Compartimentului Administrativ si Mentenanta

Ø 1 post sofer nivel studii M in cadrul Compartimentului Administrativ si Mentenanta

Ø 1 post Inspector de specialitate gradul lI in cadrul Compartimentului Secretariat/ registratura

ANUNT IN FORMAT PDF