EXAMEN OCUPARE POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Înapoi

In conformitate cu :
 prevederile Ordinul nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,
 Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi organizează examen pentru ocuparea , posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic a următoarelor funcţii contractuale din cadrul Departament supraveghere în sănătate publică :

 3 posturi, asistent medical specialitatea igiena si sanatate publica, PL-vechime 6 luni in specialitate)
 2 posturi, asistent medical specialitatea medicina generala, PL - vechime 6 luni in specialitate)
 1 post, asistent medical debutant specialitatea specialitatea igiena si sanatate publica, PL- fara vechime

ANUNŢ ÎN FORMAT PDF