Examen de promovare in grad profesional

Înapoi

ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările  si cornpletările ulterioare si prevederile,HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI organizeaza concurs de promovare in grad profesional pentru funcţionarii publi ci din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţii le prevăzute de legislaţia În vigoare, după cum urmează :

  • Consilier principal in Consilier superior
  • Consilier principal in Consilier superior

Anunt in format PDF