ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

Înapoi

În conformitatecuprevederileHotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția de Sănătate Publică a JudețuluiMehedinţi,cusediulînDrobeta Turnu Severin,organizeazăexamendepromovarepentru personalul contractual ,dupăcumurmează:

1.Promovare din funcția de psiholog specialist în funcția de psiholog principal la Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății

ANUNŢ PDF