Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!

  • Evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat
  • Participa la elaborarea Raportului starii de sanatate si a nevoilor de servicii de sanatate
  • Identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca fonduri si resurse umane
    pentru rezolvarea lor
  • Implementeaza strategii de dezvoltare ale sistemului de sanatate
  • Implementeaza programe de sanatate
  • Coordoneaza activitatea unitatilor sanitare din teritoriu
  • Asigura cu personal de specialitate toate structurile sistemului sanitar judetean
  • Colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamentale

ANUNȚ IMPORTANT privind încheierea contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică conform prevederilor H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

Anunt contractare 2022

Adresa unitati contractare

Adresa MF pentru acte contracte noi

Adresa unităţi cu paturi pentru acte contracte noi

Model cerere

ANOFM pliant servicii refugiati ucrainieni

Număr acces Call Center DSP MEHEDINTI - 021.414.44.52 - incepand cu data de 30.09.2020 ora 09.00

CJCCI(non-stop) 0749/012573;0252/317701
E-MAIL: goj@isumehedinti.ro
DSP-CJCCI 0751/518302
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

CAMPANIE DISTRIBUTIE IODURA DE POTASIU

CADRUL ORGANIZATORIC de întrajutorare a persoanelor afectate în urma conflictului armat din UCRAINA

!! IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE !! PRECIZARI PRIVIND ELIBERAREA deciziilor de carantină sau izolare, precum şi eliberarea de către medicii curanţi, a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate - 04.02.2022

CENTRE DE TESTARE COVID19 - GRATUITE IN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE

Tinând cont de faptul ca medicii de familie nu lucrează pe perioada weekendului, începand de vineri, 28.01.2022-orele 14,00, pănă luni orele 7,00 pacientii SIMPTOMATICI care se pot deplasa si dispun de mijloace proprii de transport pot fi testaţi NAAT/RT-PCR în vederea depistării COVID19 în camerele de gardă ale urmatoarele unitati sanitare: Spitalul Municipal Orsova, Spitalul Orasenesc Baia de Arama si Spitalul General Cai Ferate Dr.Tr.Severin.

INFOGRAFICA COVID. CE TREBUIE SA FACI DACA AI SIMPTOME COVID? 

Informatii pentru utilizarea medicamentelor antivirale

 

Formularul digital de intrare în România, pe care îl puteți găsi la http://plf.gov.roportal disponibil începand cu 20 decembrie 2021.
Dacă vreți să știți ce înseamnă formularul digital de intrare în România accesați: https://bit.ly/3m3mbWL

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DIGITAL DE INTRARE ÎN ROMÂNIA

INGRIJIREA LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE SUSPECTE SAU CONFIRMATE COVID-19

PROGRAMUL CENTRELOR DE VACCINARE IN ZILELE DE SĂRBĂTORI DE IARNĂ

Informaţii COVID-19

Incidența pe localități

Rata de ocupare la nivelul Județului Mehedinti a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19

NOTA DE INFORMARE PLAN JUDETEAN DE REZILIENTA

DESCARCARE CERTIFICAT COVID SAU ADEVERINTE DE VACCINARE COVID19

PLANUL JUDEŢEAN DE REZILIENŢĂ

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ - CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL MEDIATORI SANITARI

SITUATIA VACCINARII IN ROMANIA SI JUDETUL MEHEDINTI

PROCENTE DE VACCINARE IN JUDETUL MEHEDINTI

LISTA LABORATOARELOR AUTORIZATE SANITAR PENTRU REALIZAREA DE TESTE RT-PCR LA NIVELUL JUDEŢULUI MEHEDINŢI

Evidența Centrelor de Vaccinare din Județul Mehedinți cu vaccin JANSSEN - În cabinetele medicilor de familie 

PRIMUL MARATON DE VACCINARE din Drobeta Turnu Severin

PROTOCOL DE TESTARE RAPIDĂ ANTIGEN ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂTĂMÎNT

MATERIALE GRAFICE ROVACCINARE - Află mai multe

SUPORT VACCINARE COVID - Află mai multe

Model declaratie pe propria raspundere

Model adeverinta angajator

Precizari DSP MEHEDINTI 18.11.2020

Rezidenţiat - sesiunea 15 noiembrie 2020

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE, PARINTILOR SI CADRELOR DIDACTICE

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIEREA FRECVENTAREA UNI CICLU DE INVATAMANT

În Atenția Medicilor de Familie - Model Declarații și Precizări

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*)
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

ATENTIONARE!
Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Mehedinti, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ASF ŞCOLI ,GRĂDINIŢE

CERERE TIP

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE TIP

INREGISTRARE CABINETE MEDICALE/ ACTIVITATI CONEXE, ALP

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

LISTA FIRME AUTORIZATE PENTRU SERVICII FUNERARE

Modele cereri si declaratii:

Lista cladirilor detinute si ocupate de administratia publica prioritizate pentru reabilitare energetica 2018

Raportare calitate apă potabilă

DATE CONTACT Centrul Operativ Situaţii de urgenţă MS

Program de gardă în centrele de permanenţă

Ghid informativ - Expunerea la radiaţii a fameilor gravide

Pentru situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului in vârstă de peste 16 ani, minorii îşi pot exprima consimţământul informat în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în conformitate cu ART. 661 din LEGEA nr. 95/ 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii.