Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!

  • Evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat
  • Participa la elaborarea Raportului starii de sanatate si a nevoilor de servicii de sanatate
  • Identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca fonduri si resurse umane
    pentru rezolvarea lor
  • Implementeaza strategii de dezvoltare ale sistemului de sanatate
  • Implementeaza programe de sanatate
  • Coordoneaza activitatea unitatilor sanitare din teritoriu
  • Asigura cu personal de specialitate toate structurile sistemului sanitar judetean
  • Colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamentale

Număr acces Call Center DSP MEHEDINTI - 021.414.44.52 - incepand cu data de 30.09.2020 ora 09.00

Informaţii COVID-19

Rezidenţiat - sesiunea 15 noiembrie 2020

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE, PARINTILOR SI CADRELOR DIDACTICE

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIEREA FRECVENTAREA UNI CICLU DE INVATAMANT

În Atenția Medicilor de Familie - Model Declarații și Precizări

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*)
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

ATENTIONARE!
Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Mehedinti, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."

Documente necesare notificări/autorizaţii

CERERE TIP

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

LISTA FIRME AUTORIZATE PENTRU SERVICII FUNERARE

Modele cereri si declaratii:

Lista cladirilor detinute si ocupate de administratia publica prioritizate pentru reabilitare energetica 2018

Raportare calitate apă potabilă

DATE CONTACT Centrul Operativ Situaţii de urgenţă MS

Program de gardă în centrele de permanenţă

Ghid informativ - Expunerea la radiaţii a fameilor gravide

Pentru situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului in vârstă de peste 16 ani, minorii îşi pot exprima consimţământul informat în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în conformitate cu ART. 661 din LEGEA nr. 95/ 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii.