Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!


PLATFORMA NAŢIONALĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Ghidul Inundaţie de pe Platforma Naţională de Pregtire pentru Situaţii de Urgenţă

Ghid caniculă  >  Lista puncte prim ajutor  >  Sfaturi pentru călătorii  >  Recomandări esențiale

      

LINILE DE GARDĂ A UNITĂTILOR SANITARE PUBLICE: 

Spitalul Judeţean de Urgenta Drobeta Tr Severin  |  Spitalul Municipal Orşova  |

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă   |   Spitalul General Cai Ferate Drobeta Tr Severin |

CHESTIONAR ANUAL PENTRU FURNIZORII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE SPECIALIZATE ÎN UNITĂŢI CU PATURI

METODOLOGIE DE ACORDARE A AVIZULUI DE OPORTUNITATE în vederea implementării proiectelor de investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice

GHID DE LUCRU1,4 PRIVIND MANAGEMENTUL ȘOCULUI ANAFILACTIC ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ (MG/ STOMA)

In atentia personalului care desfăşoară servicii publice conexe actului medical: tehnica dentară, fizioterapia, psihologia, logopedia, sociologia, optica- optometria, protezarea-ortezarea, protezarea auditivă, audiologia, terapia vocală, nutriţia şi dietetica

In atenţia asistenţilor comunitari şi mediatorilor sanitari 

  1. Ghid metodologic privind furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară de către asistentul medical comunitar
  2. Ghid metodologic privind furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară de către mediatorul sanitar 

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 

Documente necesare autorizarii format WORD

Lista farmacii comunitare care distribuie Iodura de Potasiu 65mg comprimate   gratuit catre  populatie

ORDIN privind modalitatea de distribuire gratuit a medicamentului Iodura de Potasiu 65 mg gratuit catre populatie 

Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*)
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

ATENTIONARE!
Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Mehedinti, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."

INREGISTRARE CABINETE MEDICALE/ ACTIVITATI CONEXE, ALP

Studii de impact asupra stării de sănătate a populaţiei

Raportare calitate apă potabilă

DATE CONTACT Centrul Operativ Situaţii de urgenţă MS

Program de gardă în centrele de permanenţă

Informaţii COVID-19

Incidența pe localități

Rata de ocupare la nivelul Județului Mehedinti a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19

MATERIALE GRAFICE ROVACCINARE - Află mai multe

SUPORT VACCINARE COVID - Află mai multe

LISTA CENTRELOR DE TESTARE COVID - 19 DIN JUDETUL MEHEDINTI 

LISTA CENTRELOR DE EVALUARE COVID - 19 DIN JUDETUL MEHEDINTI

Centru de vaccinare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 – Pfizer BioNTech

Pentru situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului in vârstă de peste 16 ani, minorii îşi pot exprima consimţământul informat în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în conformitate cu ART. 661 din LEGEA nr. 95/ 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii. 

     

Știu, nu doar sper că o să fiu bine! Mă vaccinez!

O campanie nationala de informare si constientizare a importantei vaccinarii, derulata de catre Ministerul Sanatatii