Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!

  • Evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat
  • Participa la elaborarea Raportului starii de sanatate si a nevoilor de servicii de sanatate
  • Identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca fonduri si resurse umane
    pentru rezolvarea lor
  • Implementeaza strategii de dezvoltare ale sistemului de sanatate
  • Implementeaza programe de sanatate
  • Coordoneaza activitatea unitatilor sanitare din teritoriu
  • Asigura cu personal de specialitate toate structurile sistemului sanitar judetean
  • Colaboreaza cu alte institutii descentralizate si organizatii neguvernamentale

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE, PARINTILOR SI CADRELOR DIDACTICE

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIEREA FRECVENTAREA UNI CICLU DE INVATAMANT

În Atenția Medicilor de Familie - Model Declarații și Precizări

Metodologia de supraveghere a COVID-19-Actualizare 19.06.2020

Lista Statelor exceptate de la masura de carantina-22.06.2020

Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2

Hotarare CNSSU nr.24 din 15.05.2020 declarare stare de alerta

Anexa la Hotarare CNSSU nr.24 din 15.05.2020 declarare stare de alerta - masuri pe timpul starii de alerta

Declaratie pe propria raspundere - Stare de alerta

Buletin de presa 15.05.2020

Lista zone afectate 15.05.2020

Metodologia de supraveghere a COVID-19-Actualizare 14.05.2020

Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, incepând cu data de 15 mai 2020, in contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, a legii Educatiei nationale nr.1/2011 precum si a altor acte normative

 

Declaraţie proprie raspundere

Adeverinţă angajator

Comunicat de presa 23.03.2020

Restricţii în activitatea de lucru cu publicul la Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi

BULETIN DE PRESĂ 17 martie, ora 10

Buletin de presa 15 martie, ora 17:00

Buletin de presa 14 martie, ora 11:00

Buletin de presa 13 martie, ora 11:00

Buletin de presa 12 martie, ora 16:00

Buletin de presa 12 martie, ora 10:00

RECOMANDĂRI CONDUITĂ RESPONSABILĂ

Buletin de presa 10 martie, ora 10:00

Informare COVID – 19 – Grupul de Comunicare Strategică, 9 martie, ora 16.00 

Informare COVID – 19 – Grupul de Comunicare Strategică, 8 martie, ora 12.00 – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

BULETIN DE PRESĂ 6 Martie 2020 - ora 11.00

Metodologia de supraveghere a COVID-19 ACTUALIZARE 02.03.2020

Buletin informativ 27.02.2020

Metodologia de supraveghere a COVID-19-ACTUALIZARE 26.02.2020

Definitia de caz COVID-19-Actualizare 26.02.2020

Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID-19- Actualizare 26.02.2020

Sfaturi privind utilizarea măștilor

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) privind Statutul funcţionarilor publici*)
LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

ATENTIONARE!
Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Mehedinti, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."

Documente necesare notificări/autorizaţii

CERERE TIP

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

LISTA FIRME AUTORIZATE PENTRU SERVICII FUNERARE

Modele cereri si declaratii:

Lista cladirilor detinute si ocupate de administratia publica prioritizate pentru reabilitare energetica 2018

Raportare calitate apă potabilă

DATE CONTACT Centrul Operativ Situaţii de urgenţă MS

Program de gardă în centrele de permanenţă

Ghid informativ - Expunerea la radiaţii a fameilor gravide

Pentru situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului in vârstă de peste 16 ani, minorii îşi pot exprima consimţământul informat în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în conformitate cu ART. 661 din LEGEA nr. 95/ 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Comunicat de presa - masuri coronavirus